Civilno pravo

Civilno pravo in gospodarsko pravo sta naši temeljni svetovalni področji. Svojim strankam zagotavljamo kvalitetne pravne storitve na enem mestu.

Sestavljamo pogodbe civilnega prava, splošne pogoje poslovanja oziroma splošne pogoje prodaje in pripravljamo ter pomagamo uveljaviti različne premoženjskopravne in odškodninske zahtevke.

Preventiva je boljša kot kurativa

Večina družb je prepričana, da pri pripravi pogodb ne potrebuje pomoči in da si lahko sami dobro pomagajo z vzorci, praksa pa kaže drugače!

Napake zaradi uporabe vzorcev pogodb so lahko drage. Dobra pogodba lahko prepreči marsikateri spor in daje ustrezno pravno podlago za uveljavljanje zahtevkov. Ni pa zanemarljivo tudi dejstvo, da ustrezne pogodbe olajšajo tudi zagovarjanje davčno priznanih odhodkov v primeru davčnih nadzorov.

Poleg zgoraj navedenega pomagamo tudi pri uveljavljanju odškodnin v primeru nesreč, vlaganju izvršilnih predlogov ipd.