Delovno pravo

Delovno pravo je zelo široko pravno področje, ki ureja vsa razmerja med delavci in delodajalci.

Obsega bistveno več kot le sklepanje in odpoved pogodbe o zaposlitvi (oz sklepanja delovnega razmerja in odpovedi delovnega razmerja).

Urejena delovna razmerja so zelo pomembna za trajno in uspešno poslovanje družb in podjetnikov, še zalasti, ker so nepravilne odločitve lahko zelo drage.

Za svoje naročnike:

  • pripravljamo ustrezne pogodbe o zaposlitvi in spremljajočo dokumentacijo,
  • pripravljamo intere akte, kot so sistemizacija delovnih mest, pravilnik o dopustih, pravilnik o delovnih razmerjih ipd,
  • svetujemo tudi v primeru kršitev pogodb,
  • svetujemo pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Interni akti imajo predvsem preventivni namen (pomembno pripomorejo preprečevanju zapletov), vseeno ni zanemarljivo dejstvo, da so globe za kršitve in nespoštovanje delovne zakonodaje precej visoke.