Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je naša osnovna specializacija. Nudimo celovite storitve pravnega svetovanja od samih začetkov do prenehanja poslovanja.

Podjetjem nudimo storitve pri:

Sprejemu odločitev

Po potrebi pomagamo pri izbiri ustrezne oblike družbe (s.p., d.o.o., d.d. ali d.n.o.), ustanovitvi družbe, pripravi vseh potrebnih internih aktov ter izgradnji ustreznega sistema poslovanja.

Izvedbi skupščin

Delujočim podjetjem nudimo storitve pri pripravi skupščin, pomoč pri spremembi sedeža, spremembi lastništva, spremembi ustanovitvenih aktov (družbenih pogodb) ipd.

Statusnih spremembah

Nudimo celovito storitev pravnega in davčnega svetovanja v primeru preoblikovanj družb, pri delitvah in združitvah družb.

Insolventnih postopkih

V postopkih prisilne poravnave, prisilne likvidacije in stečajev pomagamo upnikom uveljavljati njihove terjatve, ali pa jih zastopamo v upniških odborih.

Izvršbah

V primeru zamude pri plačilu vaših računov ne čakajte! S prisilno izterjavo je potrebno začeti čim prej, da si s tem povečate možnosti za izterjavo.

Izvajamo skrbne preglede

Investitorji morajo vedeti, kaj kupujejo in predvsem, kakšna so tveganja zaradi preteklega poslovanja. Due dilligence je prava rešitev za oceno teh tveganj.