Insolventno pravo

Insolventnost in nelikvidnost sta v času globalne krize velik problem, zato je zelo pomembno, da so podjetja dobro informirana o svojih pravicah in dolžnostih.

V postopkih prisilne poravnave, prisilne likvidacije in stečajev pomagamo upnikom uveljavljati njihove terjatve, ali pa jih zastopamo v upniških odborih.

Nudimo tudi ustrezno pravno pomoč pri zavarovanju ločitvene in izločitvene pravice.

Stečaj, prisilna poravnava in prisilna likvidacija

Insolventni postopki ne odpuščajo napačne reakcije! Napake so pogosto zelo drage in pomenijo tudi izgubo pravic.

Zavedati se je potrebno, da lahko insolventne težave povzročijo osebno odgovornost tako družbenika kot poslovodstva dolžnika.

Če potrebujete pomoč pri:

  • prijavi terjatev,
  • varovanju interesov v upniških odborih,
  • razveljavitvi poslov ali
  • uveljavljanju osebne odgovornosti,

se obrnite na nas in pomagali vam bomo zavarovati in uveljaviti vaše pravice.