Skrbni pregledi poslovanja

Pri prevzemih in podobnih poslovnih povezavah je skrbni pregled poslovanja – due dilligence – obvezen korak pred izvedbo transakcije.

Skrbni pregled poslovanja pomeni analizo poslovanja podjetja in oceno tekočih in prihodnjih poslovnih tveganj. Investitorji morajo vedeti, kaj kupujejo in predvsem, kakšna so tveganja zaradi preteklega poslovanja. Due dilligence je prava rešitev za oceno teh tveganj.

Obseg in vsebina pravnega skrbnega pregleda poslovanja je odvisna od dejavnosti ciljnega podjetja in želja naročnika.

Najpogosteje skrbni pregled zajema pregled in analizo:

  1. ustanovitvene dokumentacije;
  2. obveznosti družbe do družbenikov in investitorjev;
  3. delovnopravne dokumentacije;
  4. dovoljenj in pogojev za delovanje;
  5. dokumentacije, vezane na nepremičnine;
  6. morebitnih zastavnih pogodb, hipotek ipd;
  7. morebitnih sodnih postopkov in tveganj, ki iz njih izvirajo.